Radio Prostor

V politice se dnes hledá konflikt, ne kompromis. Spíš než o strany jde o jednotlivce, říká Tomáš Petříček

Politika a společnost

V rozhovoru s Tomášem Petříčkem, bývalým ministrem zahraničních věcí, se otevírají témata od politické kariéry až po osobní život. Petříček promlouvá o svém odchodu z politiky, věnování se rodině a akademické práci, ale také se nevyhýbá názorům na aktuální společenské a politické dění. Článek přináší pohled na člověka, který našel nový smysl v životě mimo vrcholovou politiku, avšak stále s vášní sleduje a komentuje dění kolem sebe.

Když Tomáš Petříček opustil post ministra zahraničních věcí a vrcholnou politiku, mnozí se ptali, co bude dělat dál. „Starám se o rodinu, vracím jí čas, který jsem jí nevěnoval, když jsem se věnoval politice. A jinak se věnuji akademické činnosti," říká Petříček​​. Jeho slova odrážejí proměnu, kterou prožil - od vrcholné politiky k osobnímu životu a akademické oblasti.

Petříček nezapře svůj politický původ a stále s nadšením sleduje dění ve veřejném životě. „Na politiku jsem vůbec nezanevřel. Sleduji, co se děje v českém veřejném životě a stále jsem členem sociální demokracie," prozrazuje​​. Tato slova ukazují, že jeho zájem o politiku nevyhasl, i když už nestojí v jejím epicentru.

Tomáš Petříček se ve svých vyjádřeních nebojí věnovat složitým otázkám současné společnosti, jako je polarizace, technologický rozvoj nebo klimatická krize. Jeho názory a postřehy představují příspěvek k diskusi o směřování, kterým by se měla česká i světová společnost ubírat. Jeho názory na výzvy, kterým čelí současná společnost ukazují, že i po odchodu z vrcholné politiky zůstává angažovaným a informovaným občanem s jasným pohledem na to, jak by se měly řešit klíčové problémy.

RADIO PROSTOR

Rozhovor s Tomášem Petříčkem

0:00

0:00

Petricek
Tomáš Petříček · Foto: RADIO PROSTOR